top of page

Tặng bạn 03 bản tin miễn phí

Và nhiều thông tin để bạn khai phá chính mình tại Self-Newsletter sẽ được gửi đến định kỳ hàng tuần sau khi đăng ký.

Tự hiểu chính mình

Sẽ không ai có đủ thời gian cho chính mình ngoài mình. Điều kì diệu sẽ xảy ra khi bạn có đúng công cụ và thông tin để HIỂU CHÍNH MÌNH.

2

Khai phóng hạnh phúc

Cảm giác hạnh phúc và bình an đến từ bên trong, từ sự chấp nhận bản thể và bản ngã - nó chỉ đến khi bạn thật sự biết MÌNH LÀ AI - MÌNH CẦN ĐẾN ĐÂU.

Giá trị tốt nhất

Self-Newsletter

99.000 ₫

99.000

Mỗi 1 tháng

Tự chữa lành đứa trẻ bên trong mình & khai phóng hạnh phúc

Có hiệu lực đến khi bị hủy
3 ngày dùng thử miễn phí

Tự thấu hiểu bản thân

Chấp nhận bản thể và bản ngã

Thiết lập ranh giới cá nhân

Khai phóng niềm tin

Xác định mục tiêu THỰC & THẬT

bottom of page