top of page

Chọn gói trả phí của bạn

 • Self-Newsletter

  99.000₫
  Mỗi 1 tháng
  Tự chữa lành đứa trẻ bên trong mình & khai phóng hạnh phúc
   3 ngày dùng thử miễn phí
  • Tự thấu hiểu bản thân
  • Chấp nhận bản thể và bản ngã
  • Thiết lập ranh giới cá nhân
  • Khai phóng niềm tin
  • Xác định mục tiêu THỰC & THẬT
 • Báo cáo tình yêu

  69.000₫
   
  Nhanh chóng hiểu kết nối tình yêu của mình và gợi ý điều chỉnh gia tăng hạnh phúc
   
  • Xác định mức độ hòa hợp
  • Đặc tính của 2 bạn trong tình yêu
  • Mâu thuẫn có thể xảy ra
  • Điều chỉnh tình yêu
bottom of page